LVVP gevisiteerd LVVP gevisiteerd

Voor wie?

Voor U als u psychische klachten hebt, maar u komt er niet uit door met vrienden, familie of anderen uit uw omgeving over de problemen te praten.

In dat geval kan het goed zijn de hulp van een psychotherapeut in te schakelen. Deze kan u helpen dergelijke klachten te overwinnen.

Bij klachten moet u denken aan bijvoorbeeld:

De Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman richt zich met name op de behandeling van volwassenen.

U kunt zich bij onze praktijk ook aanmelden voor partnerrelatieproblemen. Echter, partnerrelatietherapie op basis van de louter diagnose 'partnerrelatieproblemen', wordt vanaf 1 januari 2013 niet meer vergoed door uw verzekeraar, niet in de basis GGZ, niet in de gespecialiseerde GGZ en ongeacht of u aanvullend verzekerd bent of niet. De kosten komen in dat geval volledig voor eigen rekening.

Met welke methoden?

Mevrouw Krijgsman biedt verschillende soorten therapie en onderzoek: individuele therapie vanuit diverse referentiekaders (cognitieve gedragstherapie, clientcentered therapie, schemafocussed therapie, relatietherapie, EMDR), psychologisch onderzoek, leertherapie en supervisie.

Voor wie niet?

De Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman biedt geen behandelingen aan voor:

Heeft u buiten kantooruren hulp nodig, neemt u dan contact op met de dienstdoende huisarts. Zonodig verwijst de arts u naar de crisisdienst van de GGZ, of de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis.