LVVP gevisiteerd LVVP gevisiteerd

Vergoedingen en tarieven

De vergoeding van de geneeskundige GGZ is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Vanaf 01 januari 2014 wordt geneeskundige GGZ zorg aangeboden door:

Psychotherapie Krijgsman biedt behandelingen aan die vallen onder de GB-GGZ of de S-GGZ.

GB-GGZ

hierin worden mensen met lichte tot matige, niet complexe psychische problemen of mensen met stabiele chronische problematiek behandeld. De zorgzwaarte bepaald welke zorg iemand krijgt. De GGGZ bestaat uit vier afzonderlijke zorgcategorieën: Kort, Middellang, Intensief en Chronisch.

Vergoeding:

Voor tarieven in de GB-GGZ, open deze link.

S-GGZ

hieronder vallen mensen die veelal meer langdurige zorg nodig hebben en kampen met ernstige psychische problemen.

Vergoeding:

Voor tarieven in de S-GGZ, open deze link.

Voor niet verzekerde zorg en zelfbetalers geld het NZA-tarief.

Verplicht eigen risico

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in de basisverzekering vanaf 2015 een wettelijk verplichte eigen bijdrage van €385,- per kalenderjaar. Dat betekent dat u de eerste €385,- aan kosten zelf moet betalen. Dit geldt voor onderzoek en behandeling binnen zowel de GB-GGZ als de S-GGZ. Uw eigen risico wordt in het jaar waarin uw behandeling start aangesproken en wordt geïnd door uw zorgverzekeraar. Indien uw behandeling na een jaar wordt verlengd zal uw zorgverzekeraar opnieuw het eigen risico bij u in rekening brengen.

Eigen bijdrage

Voor onderzoek en behandeling binnen de GGGZ en de SGGZ geldt in 2015 geen eigen bijdrage (maar wel het eigen risico, zie hierboven).

No Show

Wij brengen u €45,00 in rekening indien u niet verschijnt op uw afspraak en u niet minimaal 24 uur van tevoren met een geldige reden hebt afgemeld.

DBC

Per 1 januari 2008 declareren zorgverleners de zorg niet meer per sessie, maar in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Er is één tarief voor de hele behandeling, van intake tot en met afronding. Uw zorgverlener brengt zowel directe als indirecte tijd in rekening.

Directe tijd is de tijd die u met uw zorgverlener in de spreekkamer doorbrengt, en de tijd die uw zorgverlener besteedt aan telefonisch- en/of e-mailcontact. Indirecte tijd bestaat uit verslaglegging, overleg en dergelijke.

Doordat behandelingen niet meer per zitting gedeclareerd mogen worden, kan het totale bedrag hoog oplopen. Betaalt u zelf, en verwachten wij dat uw behandeling langer gaat duren, dan zullen wij voorstellen dat u maandelijks een voorschot betaalt. De door u betaalde voorschotten brengen wij in mindering op de definitieve rekening.