LVVP gevisiteerd LVVP gevisiteerd

Mevrouw L.J. (Ina) Krijgsman

Klinisch psycholoog(BIG registratie 09011782125)
Psychotherapeut(BIG registratie 29011782116)
GZ-psycholoog(BIG registratie 09011782125)
Eerstelijnspycholoog(NIP register)

AGB code zorgverlener: 94001106

AGB code Praktijk Oisterwijk: 94001927

AGB code Praktijk Den Bosch: 94001927

Kamer van Koophandel nummer: 17244917

ING Bank: NL64INGB0686754794

Specialisaties

Individuele psychotherapie bij volwassenen

Pychotherapeutisch breed opgeleid, vanuit diverse referentiekaders. Cognitieve gedragtherapie, Schema-focussed therapie en Clientcentered psychotherapie.

Supervisor en leertherapeut voor de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) en de vereniging voor clientcentered psychotherapie (VCgP) en de schemafocussed therapie (SFT).
Opleider voor de Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP).

Behandeling van onder meer depressieve klachten, angstklachten, hypochondrie, dwangstoornissen, posttraumatische stressstoornissen, assertiviteitsproblemen en sociale angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek.

Psychodiagnostiek en neuropsychologisch onderzoek.

Deskundigheidbevordering

Intervisie bijeenkomsten met collega psychotherapeuten

In deze bijeenkomsten vindt de indicatiestelling voor psychotherapie besproken en vindt een voortgangsevaluatie plaats van cliënten die al in behandeling zijn. De intervisiegroep toetst elkaar op kwaliteit, deskundigheid en effectiviteit van handelen.

Samenwerking vindt plaats met de psychiaters en psychotherapeuten van het Willemshuys in Den Bosch, zie www.willemshuys.nl.

Registratie en lidmaatschap beroepsvereniging, kennis en bekwaamheid

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Een BIG registratie als psychotherapeut staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie. Klik hier voor registratie en lidmaatschappen.