LVVP gevisiteerd LVVP gevisiteerd

Mevrouw D. (Dorine) Heiden

Kwalificaties

Registratie en lidmaatschap beroepsvereniging, kennis en bekwaamheid

VGCT: Cognitief gedragstherapeute

NIP : Nederlandse Vereniging van Psychologen.

Specificaties

2000 - 2005
Kinder- en jeugdpsychologie Universiteit van Tilburg

2009 - 2013
Cognitief gedragstherapeut VGCT
CGT, schematherapie en verdieping systeemtherapie

2016 – verwachte einddatum september 2019
Psychotherapeut in opleiding bij RINO ZUID (verkort traject)

2013
Opleiding tot mediator bij RINO-groep Utrecht

1985 -1991
Communicatiewetenschappen Universiteit van Amsterdam

In 2005 studeerde Dorine af als psycholoog, in de master klinische psychologie, met de specialisatie kind en jeugd en neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Hiervoor had zij een carrière als communicatieadviseur na haar afstuderen in de studie Communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam in 1991.

Na haar afstuderen als psycholoog heeft zij bij Reinier van Arkel gewerkt (ADHD bij volwassenen) en bij de Kind en Jeugd afdeling van GGZ Oost Brabant, waar zij nu nog 1 dag werkzaam is. Zij heeft ervaring in het werken met uiteenlopende psychiatrische problematiek. Zij werkte in zowel de ambulante als in de klinische setting. Haar ervaring betreft de behandeling van cliënten met ernstige depressieve klachten, angst-, dwang- en trauma gerelateerde klachten en ontwikkelingsproblematiek (ADHD en autisme). Ook heeft zij ervaring met complexe systeemproblematiek (o.a. vechtscheiding). Zij werkt met name met individuele therapie maar heeft ook ervaring met groepstherapie.

Dorine heeft sinds 2012 een registratie als cognitief gedragstherapeut (VGCt) en als mediator (2015). In september 2016 is zij gestart met de opleiding tot psychotherapeut binnen het opleidingsinstituut RINO-ZUID te Eindhoven en zij is vanaf 01-02-2018 werkzaam bij PPV-opleiding, locatie Oisterwijk.

Visie en werkwijze

Psychotherapie is een samenwerking tussen cliënt en behandelaar. De cliënt is deskundig op het gebied van de eigen belevingen, ervaringen en wensen. Samenwerking en uitwisseling hierover zijn wezenlijk in het psychotherapieproces. Na de intakegesprekken stelt Dorine, in samenspraak met de cliënt, een behandelovereenkomst en behandelplan op. Dit vormt de leidraad voor de behandeling. De inhoud van de behandeling is afhankelijk van de klachten en de hulpvraag van de cliënt. De behandeling kan overwegend directief en klachtgericht zijn, of juist meer ontdekkend en gericht op het geven van inzicht. Afname van de klachten en waar nodig verandering van oude patronen is het doel. Bewustwording van eigen denken, voelen en handelen is daarbij belangrijk. Tegelijkertijd is er aandacht voor het optimaliseren van de interactie met anderen.

Kinderen en Jeugd (bij GGZ Oost Brabant, zij is hier 1 dag werkzaam)

Naast de behandeling van volwassenen richt Dorine zich ook op de behandeling van kinderen en jeugdigen. Soms hebben zij last van klachten waarvan de oorzaak niet duidelijk is. Deze kan liggen in emotionele of gedragsproblemen of gezins- of opvoedingsproblemen. Op basis van informatie uit intakegesprekken en de onderzoeksresultaten wordt vastgesteld welke aanpak of behandeling voor het kind of de jeugdige en zijn gezin is aangewezen. Vervolgens wordt er een voorstel voor behandeling gedaan tijdens een adviesgesprek met ouders en eventueel het kind. De therapie wordt uitgevoerd in overleg en in samenwerking met de ouders/verzorgers van het kind. Naast individuele therapiegesprekken wordt er ook veel aandacht besteedt aan ouderbegeleiding.

De gegevens over het kind, jeugdige en gezin worden vertrouwelijk behandeld. Voor de intake, diagnostiek en behandeling van kinderen tot 18 jaar is schriftelijke toestemming van (beide gezaghebbende) ouders nodig.