LVVP gevisiteerd LVVP gevisiteerd

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

De Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op deze website gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen.

De Praktijk voor Psychotherapie Krijgsman kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via deze site, daaronder eveneens begrepen technische storingen. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling, maar is slechts een bron van algemene informatie.

Privacy

Op deze website wordt uw privacy gerespecteerd.

Persoonsgegevens

Op deze website wordt geen enkel persoonlijk gegeven verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt.

Cookies

Deze website plaatst, zoals ook zeer veel andere webservices, een zogenaamd cookie op uw computer. Deze cookie is nodig om in te loggen op uw persoonlijke pagina. De gegevens zijn niet te herleiden tot personen en worden niet gebruikt voor andere doeleinden.