LVVP gevisiteerd LVVP gevisiteerd

Aanmelden


Aanmelden is op dit moment niet mogelijk. U kunt helaas ook niet op de wachtlijst worden geplaatst in verband met de lange wachttijd. Wij adviseren u om met uw huisarts te overleggen omtrent andere behandelmogelijkheden. U kunt ons hierover ook bellen, om advies te krijgen.

Ina Krijgsman:Tel. 013–5234599 of 013–7852754 of mobiel 06–21298329.
Dorien Heiden:Tel. 013–5234599 of mobiel 06–18254211.

Over de wachttijd

Over de aanmelding

Tijdens het eerste telefonische contact maakt de behandelaar een inschatting van uw klachten. Hij of zij beoordeelt dan ook, of u met uw hulpvraag op de juiste plek bent.

Om aanmerking te komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar dient u te beschikken over een verwijsbrief van uw huisarts. Tevens wordt u verzocht om een identiteitsbewijs mee te nemen en een bewijs van uw ziektekosten verzekeraar naar de eerste afspraak.

Mogelijk hoort u een voicemail of staat onze telefoniste u te woord. Laat u in dat geval een bericht achter. U wordt zo spoedig mogelijk terug gebeld. Tijdens het eerste telefonische contact maakt de behandelaar een inschatting van uw klachten. Hij of zij beoordeelt dan ook, of u met uw hulpvraag op de juiste plek bent.

Waarneming

Crisis

In crisissituaties kunt u contact met ons opnemen. Het is natuurlijk altijd mogelijk, dat u tijdens de behandeling heftige gevoelens ontwikkelt waar u hulp voor nodig heeft. In de behandeling wordt aandacht besteed aan de manier waarop u daarmee om kunt gaan. Met uw instemming wordt in overleg met uw huisarts door hem eventueel een medicatieadvies gegeven.

Als u hulp nodig heeft buiten kantooruren dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost, bij levensbedreigende situaties natuurlijk 112. U kunt dan het behandelplan, de medicatie van dat moment en de (medicatie) adviezen vermelden en/of meenemen.

Zonodig kan de huisartsenpost u in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ of verwijzen naar een van de Afdelingen Spoedeisende Hulp van een van de ziekenhuizen.

Afzeggen van afspraken

U wordt verzocht uw afspraak ruim op tijd af te zeggen. Afspraken die binnen 24 uur voor de geplande tijd worden afgezegd kunnen niet bij uw zorgverzekaar gedeclareerd worden. Hiervoor brengen wij u een deel van de kosten in rekening (€45,00). Voor afspraken die tijdig zijn geannuleerd worden geen kosten in rekening gebracht.